H.H.第三世多杰羌佛法著

新年說法:我身口意都符合真修行嗎?能成就解脫還是遭惡業苦果?

請所有的佛弟子們注意:佛弟子們一定要恭聞南無第三世多杰羌佛說法的這一盤法音,雖然佛陀隨口說法與現在公佈的文字記… 繼續閱讀 新年說法:我身口意都符合真修行嗎?能成就解脫還是遭惡業苦果?

义云高大师(H.H.第三世多杰羌佛相关报导)

义云高大师(H.H.第三世多杰羌佛) 获颁“特级国际大师”证

美加州及旧金山首长公布三月八日为义云高大师(H.H.第三世多杰羌佛)日 关于“第三世多杰羌佛”佛号的说明 二零… 繼續閱讀 义云高大师(H.H.第三世多杰羌佛) 获颁“特级国际大师”证