H.H.第三世多杰羌佛法著

新年說法:我身口意都符合真修行嗎?能成就解脫還是遭惡業苦果?

請所有的佛弟子們注意:佛弟子們一定要恭聞南無第三世多杰羌佛說法的這一盤法音,雖然佛陀隨口說法與現在公佈的文字記… 繼續閱讀 新年說法:我身口意都符合真修行嗎?能成就解脫還是遭惡業苦果?

第三世多杰羌佛渡生成就

義雲高大師(南無第三世多杰羌佛) 妙諳醫方明

義雲高大師(南無第三世多杰羌佛) 妙諳醫方明 義雲高大師(南無第三世多杰羌佛) 妙諳醫方明 前言: 義雲高大師… 繼續閱讀 義雲高大師(南無第三世多杰羌佛) 妙諳醫方明